DMCA

Je Vaše dielo chránené Vaším autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovanú stránku?
Oznámte nám, prosím tuto informáciu prostredníctvom emailu jedine v prípade, že nechcete, aby sme na toto video naďalej odkazovali.
 

Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EU, ČR a DMCA

Podanie oznámenia podľa zákona DMCA - odoberanie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľov autorských práv. Filmyonline.sk rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videách. Ak sa domnievate, že vaše dielo, chránené autorskými právami, bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, čo predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám toto domnelé porušenie Vašich autorských práv.
 

Poskytnite nám náležité informácie:

 

Všetky DMCA oznámenia píšte na tento e-mail: viacneztv[zavináč]gmail.com